Objednávky

ROK 2015

1. JANUÁR 2015
2. FEBRUÁR 2015
3. MAREC 2015
4. APRÍL 2015
5. MÁJ 2015
6. JÚN 2015
7. JÚL 2015
8. AUGUST 2015
9. SEPTEMBER 2015
10. OKTÓBER 2015
11. NOVEMBER 2015
12. DECEMBER 2015


ROK 2016

1. JANUÁR 2016
2. FEBRUÁR 2016
3. MAREC 2016
4.  APRÍL 2016
5.  MÁJ
2016
6. JÚN 2016
7. JÚL 2016
8. AUGUST
9. SEPTEMBER

10. OKTÓBER
11. NOVEMBER
12. DECEMBER 

ROK 2017

1. JANUÁR
2. FEBRUÁR
3. MAREC
4. APRÍL
5. MÁJ
6. JÚN
7. JÚL
8. AUGUST
9. SEPTEMBER
10. OKTÓBER
11. NOVEMBER
12. DECEMBER

ROK 2018

1. JANUÁR
2. FEBRUÁR
3. MAREC
4. APRÍL
5. MÁJ
6. JÚN
7. JÚL
8. AUGUST
9. SEPTEMBER
10. OKTÓBER
11. NOVEMBER
12. DECEMBER

ROK 2019

JANUÁR - 01.01.-10.01.2019
JANUÁR - 11.01.-22.01.2019
JANUÁR - 23.01.-31.01.2019
Február - 01.02.-15.02.2019
Február - 16.02.-25.02.2019
Február - 26.02.-28.02.2019

MAREC - 01.03.-13.03.2019
MAREC - 14.03.-31.03.2019
APRÍL - 01.04. - 15.04.2019
APRÍL - 16.04. - 30.04.2019
MÁJ - 01.05. - 15.05.2019
MÁJ - 16.05. - 30.05.2019
JÚN - 05.06.-14.06.2019
JÚN - 15.06. - 30.06.2019
JÚL - 01.07. - 17.07.2019
JÚL  - 08.07. - 31.07.2019
AUGUST - 01.08. - 15.08.2019
AUGUST - 16.08.2019 - 23.08.2019
SEPTEMBER - 01.09.2019 - 15.09.2019
SEPTEMBER - 16.09.2019 - 30.09.2019

OKTÓBER - 01.10.2019 - 15.10.2019
OKTÓBER - 16.10.2019 - 31.10.2019
NOVEMBER - 01.11.2019 - 30.11.2019
DECEMBER - 01.12.2019 - 31.12.2019

ROK 2020

JANUÁR 01.01. - 15.01.2020
JANUÁR 16.01. - 31.01.2020
FEBRUÁR 01.02. - 15.02.2020
FEBRUÁR 16.02. - 29.02.2020
MAREC 01.03. - 15.03.2020

MAREC 16.03. - 31.03.2020

APRÍL 01.04. - 15.04.2020
APRÍL 16.04. - 31.04.2020

MÁJ 01.05. - 15.05.2020

MÁJ 16.05. - 31.05.2020
JÚN 01.06. - 15.06.2020
JÚN 16.06. - 30.06.2020
JÚL 01.07. - 15.07.2020
JÚL 15.07. - 31.07.2020
AUGUST 01.08. - 15.08.2020
AUGUST 16.08. - 31.08.2020

SEPTEMBER 01.09. - 15.09.2020
SEPTEMBER 16.09. - 30.09.2020

OKTÓBER 01.10. - 31.10.2020

NOVEMBER 01.11. - 30.11.2020
DECEMBER 01.12. - 15.12.2020
DECEMBER 16.12. - 31.12.2020

ROK 2021
JANUÁR 01.01. - 15.01.2021
JANUÁR 16.01.2021 - 31
.01.2021
FEBRUÁR 01.02.2021 - 15.02.2021
FEBRUÁR 16.02.2021 - 28.02.2021
MAREC 01.03.
2021 - 15.03.2021
MAREC 16.03.2021 - 31.03.2021
APRÍL 01.04.2021 - 15.04.2021
APRÍL 16.04.2021 - 30.04.2021

MÁJ 01.05.2021 - 15.05.2021
MÁJ 16.05.2021 - 31.05.2021
JÚN 01.06.2021 - 15.06.2021
JÚN 16.06.2021 - 30.06.2021
JÚL 01.07.2021 - 15.07.2021
JÚL 16.07.2021 - 31.07.2021
AUGUST 01.08.2021 - 15.08.2021
AUGUST 16.08.2021 - 31.08.2021
SEPTEMBER 01.09. - 15.09.2021
SEPTEMBER 16.09. - 30.09.2021

OKTÓBER 01.10. - 15.10.2021
OKTÓBER 16.10. - 31.10.2021

NOVEMBER 01.11. - 15.11.2021


ROK 2022
JANUÁR 01.01. - 15.01.2022