1. ADRESA A FAKTURAČNÉ ÚDAJE

HYDROMELIORÁCIE, š.p.

Vrakunská ul. 29
825 63 Bratislava 211

IČO: 35860839
DIČ: 2021730073
IČ DPH: SK2021730073
Zápis v obchodnom registri:
Okresný súd Bratislava I, oddiel: Pš, vložka č. 425/B

SEKRETARÁT RIADITEĽA:

Tel.:     +421 2 4342 2931
           +421 2 4025 8212
Fax:      +421 2 4524 8946
E-mail:  sekretariat@hmsp.sk

ODBOR USPORIADANIA MAJETKU:

Telefón : +421 2 4025 8201, +421 2 4025 8208
E-mal
: vyjadrenia@hmsp.sk

ODBOR SPRÁVY A PREVÁDZKY HMZ:


Telefón : +421 2 4025 8268
E-mail:
osap@hmsp.sk


2. STRÁNKOVÉ HODINY - Odbor usporiadania majetku, Pokladňa a Podatelňa
(klik)

POKLADŇA
PONDELOK
08:00 – 11:30 hod. a 12:00 – 15:00 hod
STREDA
08:00 – 11:30 hod. a 12:00 – 15:00 hod.
PIATOK
08:00 – 12:00 hod.


PODATEĽŇA
PONDELOK až ŠTVRTOK
08:00 – 11:30 hod. a 12:00 – 15:00 hod.
PIATOK
08:00 – 12:00 hod.


3. TELEFÓNNY ZOZNAM pracovníkov Hydromeliorácie, š.p.
(klik)


4. AKO NÁS NÁJDETE


Riaditeľstvo štáteho podniku Hydromeliorácie, š.p. sa nachádza v Bratislave v štvrti Podunajské Biskupice v druhom mestskom obvode. V danej lokalite premávajú tietolinky mestskej hromadnej dopravy: trolejbusy 201 a 202, autobusy 75, 78, 79, 87.
Vchod do areálu je zo slepej ulice - odbočky z Podunajskej ulice.

LINK na katastrálny portál:
KaPor


MAPA   prevzaté z :
Google maps mapka

http://mapa.zoznam.sk/     -    do vyhľadávacieho okna zadaj: Bratislava, Vrakunská 29