07. 09. 2021

Zverejnenie upraveného Opisu predmetu zákazky a Zápisu z PTK.


02.07. 2021

Produkty inicializačnej fázy zverejnené v zmysle Vyhlášky č. 85/2020 o riadení projektov § 7 ods. (4) a odsúhlasenia SO OPII.
Zverejnenie Zápisu z PTK

22.07. 2021

Dňom 22. 07. 2021 uplynula doba na verejné pripomienkovanie, ktoré prebiehalo od 02. 07. 2021.

02.07. 2021