Referát bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), protipožiarnej požiarnej ochrany (PPO), civilnej obrany (CO) a ochrany osobných údajov (OOÚ) -103


Mgr. Ladislav Brúsik

E-mail: brusik@hmsp.sk
Kontakt: +421-2-4025 8294

Referát bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, protipožiarnej požiarnej ochrany, civilnej obrany a ochrany osobných údajov vykonáva, zabezpečuje a vedie agendu: :

1. Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
2. Protipožiarnej ochrany,
3. Civilnej ochrany obyvateľstva,
4. Ochrany osobných údajov.