Adresa

Hydromeliorácie, štátny podnik
Vrakunská 29,
825 63 Bratislava 211

Nájdi na veľkej mape

V danej lokalite premávajú tieto linky mestskej hromadnej dopravy: trolejbusy 71 a 72, autobusy 75, 78, 79, 87.Vchod do areálu je zo slepej ulice – odbočky z Podunajskej ulice.