Žiadosti

Dôležité upozornenie

Z dôvodu obmedzených personálnych kapacít až do odvolania platí nasledovné opatrenie:

  • ruší sa 10-dňové podanie Žiadosti o vyjadrenie k existencii hydromelioračných zariadení

Obchodné podmienky a cenník

OBCHODNÉ PODMIENKY – na stiahnutie
CENNÍK – na stiahnutie