Žiadosť o odborné stanovisko k existencii hydromelioračných zariadení

Formulár žiadosti(Žiadosť o OS)

Žiadosť obsahuje:

 1. Tlačivo „Žiadosť o odborné stanovisko k existencii hydromelioračných zariadení (HMZ)
 2. Tlačivo „Záväzná objednávka odborného stanoviska“
 3. „Obchodné podmienky“
 4. Tlačivo „Plná moc“ – pre prípad potreby zastupovania

Formulár žiadosti o vyjadrenie je zverejnený aj na našej nástenke vo vestibule štátneho podniku.

Postupnosť krokov podania žiadosti:

 1. Stiahnuť formulár
 2. Vyplniť formulár (Pre korektné vyplnenie editovateľného formulára odporúčame nainštalovať bezplatnú verziu programu Adobe Acrobat Reader – odkaz)
 3. Vytlačiť formulár a opatriť ho podpisom príp. pečiatkou
 4. Podať žiadosť elektronicky/poštou/osobne

Žiadosť o odborné stanovisko môžete podať:

 1. Elektronicky na mailovú adresu vyjadrenia@hmsp.sk – prílohy by mali obsahovať:
  • vyplnený formulár žiadosti uložený vo formáte .pdf z kroku č.3
  • sken vytlačenej žiadosti opatrený podpisom, príp. pečiatkou z kroku č.4
  • grafický podklad *
 2. Poštou
 3. Osobne

V prípade podania žiadosti elektronicky, poprosíme predmetnú žiadosť duplicitne poštou nezasielať. Ďakujeme

(*) V prípade stavieb väčšieho rozsahu (viac ako 5 parciel) je dodanie grafických podkladov v digitálnej forme vo formáte .dgn alebo .shp podmienkou, aby bolo možné dodržať vypracovanie odborného stanoviska v stanovenom termíne.