Stránkové hodiny

POKLADŇA
PONDELOK

08:00 – 11:30 hod. a 12:00 – 15:00 hod
STREDA
08:00 – 11:30 hod. a 12:00 – 15:00 hod.
PIATOK
08:00 – 12:00 hod.Obedňajšia prestávka: 11:30 – 12:00 hod.


PODATEĽŇA
PONDELOK až ŠTVRTOK

08:00 – 11:30 hod. a 12:00 – 15:00 hod.
PIATOK
08:00 – 12:00 hod.
Obedňajšia prestávka 11:30 – 12:00 od.