Kontakty

1. ADRESA A FAKTURAČNÉ ÚDAJE

HYDROMELIORÁCIE, š.p.

Vrakunská ul. 29
825 63 Bratislava 211

IČO: 35860839
DIČ: 2021730073
IČ DPH: SK2021730073
Zápis v obchodnom registri:
Okresný súd Bratislava I, oddiel: Pš, vložka č. 425/B

SEKRETARÁT RIADITEĽA:

Tel.:     +421 2 4025 8212

E-mail: info@hmsp.sk

ODBOR USPORIADANIA MAJETKU:

Telefón : +421 2 4025 8201

E-malvyjadrenia@hmsp.sk

ODBOR SPRÁVY A PREVÁDZKY HMZ:

Telefón : +421 2 4025 8268

E-mail:osap@hmsp.sk