Zverejnenia

16. 06.202213. 12. 2021

Hydromeliorácie, š.p. sa uchádza o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPII-2021/7/14-DOP Malé zlepšenia eGov služieb projektom Elektronické služby Hydromeliorácií. V zmysle vyhlášky 85/2020 o riadení projektov zverejňuje projektovú dokumentáciu na verejné pripomienkovanie. V zverejnených dokumentoch sa nachádza aj formulár na zaslanie pripomienok. Pripomienky prosím zasielajte na e-mailovú adresu: elena.zavacka@hmsp.sk

  • Úvodná projektová dokumentácia07. 09. 2021

Zverejnenie upraveného Opisu predmetu zákazky a Zápisu z PTK.

02.07. 2021

Produkty inicializačnej fázy zverejnené v zmysle Vyhlášky č. 85/2020 o riadení projektov § 7 ods. (4) a odsúhlasenia SO OPII.

Zverejnenie Zápisu z PTK

22.07. 2021

Dňom 22. 07. 2021 uplynula doba na verejné pripomienkovanie, ktoré prebiehalo od 02. 07. 2021.


02.07. 2021