Stránkové hodiny a kontakty

KONTAKTY k žiadostiam o odborné stanovisko k existencii hydromelioračných zariadení

ODBOR USPORIADANIA MAJETKU – za účelom vypracovania odborných stanovísk k územným a stavebným konaniam podľa zákona č. 50/1976 Zb. a č 220/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov:
Telefón :  +421 2 4025 8201
E-mail :   vyjadrenia@hmsp.sk

ODBOR SPRÁVY A PREVÁDZKY HMZ – za účelom vypracovania odborných stanovísk k vypúšťaniu odpadových vôd do odvodňovacích kanálov, k premosteniu odvodňovacích kanálov v zmysle zákona o vodách č.364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov:
Telefón :  +421 2 4025 8268
E-mail: osap@hmsp.sk


STRÁNKOVÉ HODINY

ODBOR USPORIADANIA MAJETKU
Pondelok:
08:00 – 11:30 a 12:00 – 15:00 hod.
Streda:
08:00 – 11:30 a 12:00 – 16:00 hod.
obedná prestávka: 11:30 – 12:00 hod.
Piatok:
08:00 – 12:00 hod.

POKLADŇA
Pondelok:

08:00 – 11:30 a 12:00 – 15:00 hod.
Streda:
08:00 – 11:30 a 12:00 – 15:00 hod.
obedná prestávka: 11:30 – 12:00 hod.
Piatok:
08:00 – 12:00 hod.

PODATEĽŇA
Pondelok – Štvrtok:
08:00 – 11:30 a 12:00 – 15:00 hod.
obedná prestávka: 11:30 – 12:00 hod.
Piatok:
08:00 – 12:00 hod.