Článok v Roľníckych novinách s riaditeľom Hydromeliorácie, š.p. Ing. Mariánom Šulákom

Dňa 01.03.2023 vyšiel článok v Roľníckych novinách s riaditeľom Hydromeliorácie, š.p. Ing. Mariánom Šulákom – „Našou prioritou je zadržať vodu v krajine, dostať vodu na polia.“ Tento článok si môžete prečítať po kliknutí na link na strane 12.