Stretnutie s regionálnym poradcom pre pôdohospodárstvo pre Francúzske veľvyslanectvá v Pobaltí, na Slovensku, v Česku a Poľsku

Dňa 02.04.2024 Ing. Peter Rusňák, PhD., poverený výkonom funkcie riaditeľa prijal na pôde Hydromeliorácie, š. p. pána François Viel, ktorý je regionálnym poradcom pre pôdohospodárstvo pre Francúzske veľvyslanectvá v Pobaltí, na Slovensku, v Česku a Poľsku.

Slovensko je prvou krajinou, ktorú po nástupe do funkcie navštívil. Diskutovali o témach spojených so zmenou klímy, čomu obe krajiny čelia, ako aj o možnosti spolupráce a vzájomnej výmene skúseností.

Deň živej pôdy: „Diskusia Voda v krajine = život v krajine.“

Dňa 21.9.2023 sa riaditeľ Hydromeliorácie, š. p. Ing. Marián Šulák zúčastnil diskusie ‚Voda v krajine = život v krajine‘‘, ktorá bola súčasťou 4. ročníka podujatia Deň živej pôdy, ktoré organizuje PD Krakovany – Straže s prezentáciu s názvom NOVÝ PRÍSTUP K ÚDRŽBE MELIORAČNÝCH KANÁLOV.

Ďalšími diskutujúcimi boli

Ing. Dušan Mikuš – vedúci lesnej správy Duchonka na OZ Považie

Ing. Ľubomír Marhavý – poradca s dlhodobými výskumnými aj praktickými skúsenosťami v oblasti pôdoochranných technológií

Štefan Vaľo – občiansky aktivista