INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ

Oznamujeme verejnosti, že dňa 16.02.2024 o 12:00 hod. dôjde k plánovanej odstávke elektriny v hlavnej budove Hydromeliorácie, štátny podnik.

Nakoľko v zmysle vyššie uvedeného bude odstavený aj emailový server, žiadame Vás, aby ste nám emaily na vybavenie posielali 19.02.2024 od 7:00 hod.

Za vzniknuté komplikácie sa ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

Deň živej pôdy: „Diskusia Voda v krajine = život v krajine.“

Dňa 21.9.2023 sa riaditeľ Hydromeliorácie, š. p. Ing. Marián Šulák zúčastnil diskusie ‚Voda v krajine = život v krajine‘‘, ktorá bola súčasťou 4. ročníka podujatia Deň živej pôdy, ktoré organizuje PD Krakovany – Straže s prezentáciu s názvom NOVÝ PRÍSTUP K ÚDRŽBE MELIORAČNÝCH KANÁLOV.

Ďalšími diskutujúcimi boli

Ing. Dušan Mikuš – vedúci lesnej správy Duchonka na OZ Považie

Ing. Ľubomír Marhavý – poradca s dlhodobými výskumnými aj praktickými skúsenosťami v oblasti pôdoochranných technológií

Štefan Vaľo – občiansky aktivista

Odvodňovacie kanály pomáhajú udržiavať najvýznamnejšie hniezdisko vtákov v strednej Európe

Senné 8. septembra 2023 – Odvodňovacie kanály vedia byť kľúčovým prvkom nielen pri zadržiavaní vody v krajine, ale aj pri ochrane prírody a zvyšovaní biodiverzity. Potvrdzuje to spolupráca štátneho podniku Hydromeliorácie a Slovenskej ornitologickej spoločnosti/ BirdLife Slovensko pri udržiavaní Chráneného vtáčieho územia Európskeho významu Senianske rybníky a Národná prírodná rezervácia (NPR) Senianske rybníky na východnom Slovensku, najväčšieho hniezdiská vtákov v strednej Európy.

„Za socializmu tu bol vybudovaný systém stavidiel a odvodňovacích kanálov v dĺžke 20 km na odvádzanie vody z územia močarísk. Dnes tento systém funguje úplne opačne, vďaka systému stavidiel pomáha zadržiavať vodu v krajine a aj počas klimatickej zmeny zachováva dostatok vody pre hniezdenie. Je to príklad ako 5 800 km odvodňovacích a 254 km závlahových kanálov štátneho podniku môže zohrávať významnú úlohu pri zachovaní biodiverzity Slovenska. A navyše, keďže sú kanále vo vlastníctve štátu, je ich možné obnovovať napriek komplikovanej pozemkovej držbe na Slovensku,“ povedal Marián Šulák, riaditeľ štátneho podniku Hydromeliorácie.

Chránené vtáčie územie Senianske rybníky sa rozprestiera v okrese Michalovce v katastroch obcí Hažín, Iňačovce, Senné, Blatné Remety a Blatná. Obýva ich viac ako 11 druhov vtáctva vrátane ohrozených druhov ako sú volavka purpurová, čorík bahenný, beluša veľká, beluša malá, brehár čiernochvostý, lyžičiar biely, či šabliarka modronohá. Niektoré z nich hniezda z celého Slovenska výhradne na tomto území.

„Systém kanálov a stavidiel, ktorý prenajal štátny podnik Hydromeliorácie a nám sa ho podarilo zrekonštruovať, významne pomáha zadržiavať potrebnú vodu v krajine, regulovať ju a zabezpečovať tak prostredie pre vtáctvo i živočíchy v tomto území. Tak aby tu mohli hniezdiť a vychovávať mláďatá. Je to príklad spolupráce, ktorý by mohol byť aplikovaný na viacerých územiach Slovenska,“ uviedol Matej Repel, zo SOS/BirdLife Slovensko.

Cieľom vedenia štátneho podniku Hydromeliorácie je postupne prejsť na systém prenájmu odvodňovacích kanálov organizáciám ako sú ochranári, poľovníci, rybári, či poľnohospodári, ktorí najlepšie poznajú potreby daného územia a majú záujem o jeho rozvoj. Hydromeliorácie by tak zabezpečovali metodické usmernenie podľa najnovších poznatkov s cieľom udržiavať vodu a biodiverzitu v krajine, ktorú sú platné od augusta a úplne menia spôsob starostlivosti o územie odvodňovacích kanálov.

zvukový záznam: Ing. Marián Šulák (Hydromeliorácie, š.p.)
zvukový záznam: Ing. Matej Repel (SOS/BirdLife Slovensko)

médiá napísali:

SME

Hydromeliorácie predstavili prvý odvodňovací kanál obnovený spôsobom blízkym prírode

Valaliky 15. augusta 2023 – Predstavitelia štátneho podniku Hydromeliorácie dnes predstavili vo Valalikoch pri Košiciach prvú realizáciu údržby odvodňovacieho kanálu podľa novej metodiky. Nové pravidlá zakazujú deštrukciu zelene i povrchov počas renovácií kanálov, naopak pretvárajú odvodňovacie kanály na vodozádržné systémy v krajine, priestor pre biodiverzitu, tvoria vetrolamy a dokonca miesto pre rekreáciu obyvateľov danej oblasti.

„Nové metodiky na údržbu a renovácie odvodňovacích kanálov, ktoré sme nedávno predstavili nezostávajú len na papieri. Predstavením dnešnej prvej renovácie sa stávajú súčasťou životného prostredia na Slovensku. Prvý takto obnovený  odvodňovací kanál tak neslúži už len na odvodňovanie. Začal plniť aj vodozádržnú funkciu a je priestorom, ktorý prináša biodiverzitu, pôsobí ako vetrolam a zároveň v horúcich letných dňoch poskytuje potrebný tieň a úkryt pre množstvo živočíchov,“ uviedol Marián Šulák, riaditeľ štátneho podniku Hydromeliorácie. Podnik zabezpečuje starostlivosť o 5 849 km odvodňovacích a 254 závlahových kanálov po celom území Slovenska.

Údržbu prvého odvodňovacieho kanálu v celkovej dĺžke podľa nových metodík vytvorených odborníkmi z  praxe aj univerzít z oblastí pôdoznalectva, vodných stavieb i ochrany prírody a biodiverzity, zrealizoval štátny podnik Valaliky Industrial park pod dohľadom odborníci z Hydromeliorácií. Celková dĺžka obnoveného úseku kanálu predstavovala 0,62 km a pri prácach boli zohľadnené špecifiká tohto prostredia tak, aby zrenovovaný odvodňovací kanál plnil aj funkcie vetrolamov a rekreačného prostredia pre obyvateľov lokality.

„Obnova prvého odvodňovacieho kanálu podľa nových metodík je významný míľnik. Po desiatkach rokov totálnej likvidácie všetkého, čo sa v priestore kanálov nachádzalo, totiž prechádzame na ich prerod na dôležité spoločenské zariadenia. Odvodňovacie kanály už nebudú smrtonosnými pascami pre zver. Budú poskytovať útočisko zvieratám, vtákom i opeľovačom. V poľnohospodárskej krajine budú plniť mimoriadne dôležitú funkciu, ktorou je zadržiavanie vody v krajine a jej zabezpečenie pre poľnohospodárov i živočíchy žijúce v území. Veríme, že postupne budeme môcť prezentovať aj ďalšie obnovy po celom Slovensku,“ dodal M. Šulák.

médiá napísali:

MARKÍZA, TA3, TASR, SME, ROĽNÍCKE NOVINY