Stretnutie s regionálnym poradcom pre pôdohospodárstvo pre Francúzske veľvyslanectvá v Pobaltí, na Slovensku, v Česku a Poľsku

Dňa 02.04.2024 Ing. Peter Rusňák, PhD., poverený výkonom funkcie riaditeľa prijal na pôde Hydromeliorácie, š. p. pána François Viel, ktorý je regionálnym poradcom pre pôdohospodárstvo pre Francúzske veľvyslanectvá v Pobaltí, na Slovensku, v Česku a Poľsku.

Slovensko je prvou krajinou, ktorú po nástupe do funkcie navštívil. Diskutovali o témach spojených so zmenou klímy, čomu obe krajiny čelia, ako aj o možnosti spolupráce a vzájomnej výmene skúseností.

Deň živej pôdy: „Diskusia Voda v krajine = život v krajine.“

Dňa 21.9.2023 sa riaditeľ Hydromeliorácie, š. p. Ing. Marián Šulák zúčastnil diskusie ‚Voda v krajine = život v krajine‘‘, ktorá bola súčasťou 4. ročníka podujatia Deň živej pôdy, ktoré organizuje PD Krakovany – Straže s prezentáciu s názvom NOVÝ PRÍSTUP K ÚDRŽBE MELIORAČNÝCH KANÁLOV.

Ďalšími diskutujúcimi boli

Ing. Dušan Mikuš – vedúci lesnej správy Duchonka na OZ Považie

Ing. Ľubomír Marhavý – poradca s dlhodobými výskumnými aj praktickými skúsenosťami v oblasti pôdoochranných technológií

Štefan Vaľo – občiansky aktivista

Odvodňovacie kanály pomáhajú udržiavať najvýznamnejšie hniezdisko vtákov v strednej Európe

Senné 8. septembra 2023 – Odvodňovacie kanály vedia byť kľúčovým prvkom nielen pri zadržiavaní vody v krajine, ale aj pri ochrane prírody a zvyšovaní biodiverzity. Potvrdzuje to spolupráca štátneho podniku Hydromeliorácie a Slovenskej ornitologickej spoločnosti/ BirdLife Slovensko pri udržiavaní Chráneného vtáčieho územia Európskeho významu Senianske rybníky a Národná prírodná rezervácia (NPR) Senianske rybníky na východnom Slovensku, najväčšieho hniezdiská vtákov v strednej Európy.

„Za socializmu tu bol vybudovaný systém stavidiel a odvodňovacích kanálov v dĺžke 20 km na odvádzanie vody z územia močarísk. Dnes tento systém funguje úplne opačne, vďaka systému stavidiel pomáha zadržiavať vodu v krajine a aj počas klimatickej zmeny zachováva dostatok vody pre hniezdenie. Je to príklad ako 5 800 km odvodňovacích a 254 km závlahových kanálov štátneho podniku môže zohrávať významnú úlohu pri zachovaní biodiverzity Slovenska. A navyše, keďže sú kanále vo vlastníctve štátu, je ich možné obnovovať napriek komplikovanej pozemkovej držbe na Slovensku,“ povedal Marián Šulák, riaditeľ štátneho podniku Hydromeliorácie.

Chránené vtáčie územie Senianske rybníky sa rozprestiera v okrese Michalovce v katastroch obcí Hažín, Iňačovce, Senné, Blatné Remety a Blatná. Obýva ich viac ako 11 druhov vtáctva vrátane ohrozených druhov ako sú volavka purpurová, čorík bahenný, beluša veľká, beluša malá, brehár čiernochvostý, lyžičiar biely, či šabliarka modronohá. Niektoré z nich hniezda z celého Slovenska výhradne na tomto území.

„Systém kanálov a stavidiel, ktorý prenajal štátny podnik Hydromeliorácie a nám sa ho podarilo zrekonštruovať, významne pomáha zadržiavať potrebnú vodu v krajine, regulovať ju a zabezpečovať tak prostredie pre vtáctvo i živočíchy v tomto území. Tak aby tu mohli hniezdiť a vychovávať mláďatá. Je to príklad spolupráce, ktorý by mohol byť aplikovaný na viacerých územiach Slovenska,“ uviedol Matej Repel, zo SOS/BirdLife Slovensko.

Cieľom vedenia štátneho podniku Hydromeliorácie je postupne prejsť na systém prenájmu odvodňovacích kanálov organizáciám ako sú ochranári, poľovníci, rybári, či poľnohospodári, ktorí najlepšie poznajú potreby daného územia a majú záujem o jeho rozvoj. Hydromeliorácie by tak zabezpečovali metodické usmernenie podľa najnovších poznatkov s cieľom udržiavať vodu a biodiverzitu v krajine, ktorú sú platné od augusta a úplne menia spôsob starostlivosti o územie odvodňovacích kanálov.

zvukový záznam: Ing. Marián Šulák (Hydromeliorácie, š.p.)
zvukový záznam: Ing. Matej Repel (SOS/BirdLife Slovensko)

médiá napísali:

SME