Hydromeliorácie predstavili prvý odvodňovací kanál obnovený spôsobom blízkym prírode

Valaliky 15. augusta 2023 – Predstavitelia štátneho podniku Hydromeliorácie dnes predstavili vo Valalikoch pri Košiciach prvú realizáciu údržby odvodňovacieho kanálu podľa novej metodiky. Nové pravidlá zakazujú deštrukciu zelene i povrchov počas renovácií kanálov, naopak pretvárajú odvodňovacie kanály na vodozádržné systémy v krajine, priestor pre biodiverzitu, tvoria vetrolamy a dokonca miesto pre rekreáciu obyvateľov danej oblasti.

„Nové metodiky na údržbu a renovácie odvodňovacích kanálov, ktoré sme nedávno predstavili nezostávajú len na papieri. Predstavením dnešnej prvej renovácie sa stávajú súčasťou životného prostredia na Slovensku. Prvý takto obnovený  odvodňovací kanál tak neslúži už len na odvodňovanie. Začal plniť aj vodozádržnú funkciu a je priestorom, ktorý prináša biodiverzitu, pôsobí ako vetrolam a zároveň v horúcich letných dňoch poskytuje potrebný tieň a úkryt pre množstvo živočíchov,“ uviedol Marián Šulák, riaditeľ štátneho podniku Hydromeliorácie. Podnik zabezpečuje starostlivosť o 5 849 km odvodňovacích a 254 závlahových kanálov po celom území Slovenska.

Údržbu prvého odvodňovacieho kanálu v celkovej dĺžke podľa nových metodík vytvorených odborníkmi z  praxe aj univerzít z oblastí pôdoznalectva, vodných stavieb i ochrany prírody a biodiverzity, zrealizoval štátny podnik Valaliky Industrial park pod dohľadom odborníci z Hydromeliorácií. Celková dĺžka obnoveného úseku kanálu predstavovala 0,62 km a pri prácach boli zohľadnené špecifiká tohto prostredia tak, aby zrenovovaný odvodňovací kanál plnil aj funkcie vetrolamov a rekreačného prostredia pre obyvateľov lokality.

„Obnova prvého odvodňovacieho kanálu podľa nových metodík je významný míľnik. Po desiatkach rokov totálnej likvidácie všetkého, čo sa v priestore kanálov nachádzalo, totiž prechádzame na ich prerod na dôležité spoločenské zariadenia. Odvodňovacie kanály už nebudú smrtonosnými pascami pre zver. Budú poskytovať útočisko zvieratám, vtákom i opeľovačom. V poľnohospodárskej krajine budú plniť mimoriadne dôležitú funkciu, ktorou je zadržiavanie vody v krajine a jej zabezpečenie pre poľnohospodárov i živočíchy žijúce v území. Veríme, že postupne budeme môcť prezentovať aj ďalšie obnovy po celom Slovensku,“ dodal M. Šulák.

médiá napísali:

MARKÍZA, TA3, TASR, SME, ROĽNÍCKE NOVINY