Prenájom kancelárskych priestorov

Vážená široká verejnosť, týmto Vám oznamujeme, že Hydromeliorácie, š.p. majú k dispozícii voľné kancelárske priestory a parkovacie miesta v stráženom areáli. Jedná sa o možnosť parkovania v čase od 17.00 do 6.30 cez pracovné dni a počas dní pracovného pokoja (soboty a nedele).

V prípade záujmu a osobnej obhliadky bližšie informácie na tel.č. 02/40258 214, 40258 233, mail: info@hmsp.sk.