Seminár – Hydromeliorácie v procese klimatickej zmeny

Dňa 5.4. 2023 sa konal seminár pod záštitou štátneho tajomníka MPRV SR Ing. Martina Kováča – Hydromeliorácie v procese klimatickej zmeny. So svojimi príspevkami vystúpili:
Ing. Martin Kováč
Ing. Marián Šulák
Ing. Lukáš Benkovič
Ing. Ján Alena
prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
zástupca spoločnosti DHI
Ľudovít Szabó
Po príspevkoch nasledovala praktická ukážka v teréne vzorového projektu čistenia odvodňovacieho kanála.