Zverejnenia

Produkty inicializačnej fázy sú zverejnené v zmysle Vyhlášky č. 85/2020 o riadení projektov § 7 ods. (4) a odsúhlasenia SO OPII v Centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy: https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/f22ed343-2f96-418e-8832-e60d4f7f5cf9/cimaster?tab=documentsForm