INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ

Oznamujeme verejnosti, že dňa 16.02.2024 o 12:00 hod. dôjde k plánovanej odstávke elektriny v hlavnej budove Hydromeliorácie, štátny podnik.

Nakoľko v zmysle vyššie uvedeného bude odstavený aj emailový server, žiadame Vás, aby ste nám emaily na vybavenie posielali 19.02.2024 od 7:00 hod.

Za vzniknuté komplikácie sa ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

Deň živej pôdy: „Diskusia Voda v krajine = život v krajine.“

Dňa 21.9.2023 sa riaditeľ Hydromeliorácie, š. p. Ing. Marián Šulák zúčastnil diskusie ‚Voda v krajine = život v krajine‘‘, ktorá bola súčasťou 4. ročníka podujatia Deň živej pôdy, ktoré organizuje PD Krakovany – Straže s prezentáciu s názvom NOVÝ PRÍSTUP K ÚDRŽBE MELIORAČNÝCH KANÁLOV.

Ďalšími diskutujúcimi boli

Ing. Dušan Mikuš – vedúci lesnej správy Duchonka na OZ Považie

Ing. Ľubomír Marhavý – poradca s dlhodobými výskumnými aj praktickými skúsenosťami v oblasti pôdoochranných technológií

Štefan Vaľo – občiansky aktivista