HM GIS

Dňa 22.03. 2023 Ing. Jakub Fuska, PhD. prezentoval na online podujatí GIS SLOVAKIA geoportál HM GIS, ktorý vznikol s využitím free and open source software v spolupráci SPU v Nitre a Odboru geoinformačných technológií pre potreby Hydromeliorácie, štátny podnik. Prezentáciu si môžete pozrieť v nasledujúcom videu.


Článok v Roľníckych novinách s riaditeľom Hydromeliorácie, š.p. Ing. Mariánom Šulákom

Dňa 01.03.2023 vyšiel článok v Roľníckych novinách s riaditeľom Hydromeliorácie, š.p. Ing. Mariánom Šulákom – „Našou prioritou je zadržať vodu v krajine, dostať vodu na polia.“ Tento článok si môžete prečítať po kliknutí na link na strane 12.

Prenájom kancelárskych priestorov

Vážená široká verejnosť, týmto Vám oznamujeme, že Hydromeliorácie, š.p. majú k dispozícii voľné kancelárske priestory a parkovacie miesta v stráženom areáli. Jedná sa o možnosť parkovania v čase od 17.00 do 6.30 cez pracovné dni a počas dní pracovného pokoja (soboty a nedele).

V prípade záujmu a osobnej obhliadky bližšie informácie na tel.č. 02/40258 214, 40258 233, mail: info@hmsp.sk.