Stretnutie s regionálnym poradcom pre pôdohospodárstvo pre Francúzske veľvyslanectvá v Pobaltí, na Slovensku, v Česku a Poľsku

Dňa 02.04.2024 Ing. Peter Rusňák, PhD., poverený výkonom funkcie riaditeľa prijal na pôde Hydromeliorácie, š. p. pána François Viel, ktorý je regionálnym poradcom pre pôdohospodárstvo pre Francúzske veľvyslanectvá v Pobaltí, na Slovensku, v Česku a Poľsku.

Slovensko je prvou krajinou, ktorú po nástupe do funkcie navštívil. Diskutovali o témach spojených so zmenou klímy, čomu obe krajiny čelia, ako aj o možnosti spolupráce a vzájomnej výmene skúseností.